ΚΟΥΖΙΝΑ FARO

Το μοντέλο Faro, πάχους 22 mm σε MDF που καλύπτεται σε πολυμερές φύλλο, χαρακτηρίζεται από τη γραμμικότητα της πόρτας, ελαφρά στρογγυλεμένη στα άκρα. Η κουζίνα Faro αγαπιέται για την περίπλοκη αυστηρότητα της, που είναι σε θέση να ξεπεράσει τις βραχυπρόθεσμες τάσεις της μόδας.